Kotipirtti on asukkaita varten.  Henkilökunta, läheiset, vapaaehtoiset ja hallitus ovat asukkaita varten.  Se on kaiken toiminnan lähtökohta. Kotipirtti olemme me.

Lue lisää

Toimintakertomus 2019

Kotipirtti ry on yleishyödyllinen yhteisö. Se tuottaa asumispalveluja ja päiväkeskustoimintaa omistamassaan Kotipirtin palvelutalossa sekä kotona asumista tukevia palveluja Asunto Oy Tampereen Omapirtissä. Palvelutalo sijaitsee Tohlopin kaupunginosassa, osoitteessa Käräjätörmä 12. Asunnot ovat vuokra-asuntoja.

Kotipirtti toimii alueensa voimavarakeskuksena. Tarjoamme monipuolista kulttuuritoimintaa. Tuokioihin voivat osallistua kaikki halukkaat myös ulkopuolella asuvat henkilöt ikään ja toimintakykyyn katsomatta.

Kiinteistöön tehdyt korjaus- ja huoltotyöt (liite 1).

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

Hallitus teki 2016 yksimielisen päätöksen lähteä suunnittelemaan asumispalveluiden laajentamista Kotipirtin ympärillä olevalle tontille. Suunnittelu jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakennuttaa asumiskortteli, joka on yksi osa suunniteltua Käräjätörmän monisukupolvista yhteisökylää.

Asumiskorttelissa toteutuu monipuolinen ja monisukupolvinen asuminen. Muistisairaat henkilöt asuvat omissa kodeissaan teknologian ja yhteisön turvaamina. Korttelin sydämenä toimii kylätalo, joka on kaikille asukkaille avoin kohtaamispaikka monipuolisine palveluineen. Uudisrakennukseen kytkeytyy nykyinen palvelutalo. Suunnittelu, rahoitus ja tonttijako ovat vielä kesken.

Hankeen yhteistyökumppaneita ovat Uki Arkkitehdit Oy ja Optiplan Oy,

A-Insinöörit, Tampereen kaupunki, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Ympäristöministeriö ja Vuokratalosäätiö.

Palveluiden kilpailuttaminen ja tuottaminen

Kotipirtti ry:n uusi palveluntuottajasopimus ryhmäkotimuotoisesta tehostetusta palveluasumisesta alkoi 1.2.2019, sopimus allekirjoitettiin 21.2.2019.

Palvelutalon kerrosten palvelu- ja tehostettupalveluasuminen kilpailutettiin marraskuussa 2019, uusi sopimus alkaa 1.1.2020. Asumispalveluiden sopimukset päättyvät 31.12.2021 ja niitä voidaan jatkaa optiovuosina.

Tampereen kaupunki ja aluehallintovirasto valvovat palveluiden laatua ja kiinteistön tiloja säännöllisillä käynneillään. Toimintaamme ohjaavat omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma ja yksikkökohtaiset perehdytyskansiot.

1. JOHTAMINEN

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenistö ja toimeenpanovaltaa hallitus, jonka vuonna 2019 muodostivat: pj. Arja Ojala,

vpj. Päivi Karjalainen, Vesa Koskinen, Tapani Lahtiperä, Riitta Ollila, Tuula Pihlajamaa, Anni Pälä, Antti Rantamäki ja Marja-Liisa Saari. Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä ja asioiden esittelijänä on toiminut toiminnanjohtaja Kaija Kallinen. Hallitus on delegoinut toiminnanjohtajalle palvelutalon taloudelliset ja toiminnalliset tehtävät.

Toiminnanjohtaja irtisanoi itsensä 13.8.2019. Hänen jatkajakseen valittiin yksimielisesti hallituksen kokouksessa 12.11.2019 Mari Anttila.

Henkilöstöjohtamisessa punaisena lankana on toiminnan muuttaminen yhteisölliseksi   toimintakulttuuriksi, jossa asukas nähdään aktiivisena toimijana.

Palvelutalon yksiköissä lähdettiin elämään kohti tulevaisuutta koulutuksien ja toimintatapojen muuttamisen kautta.  Yhteisöllisyyttä kehitettiin opettelemalla tekemään arjen kotiaskareita yhdessä. On haasteellista muuttaa totuttua toimintakulttuuria, mutta henkilökunta on ottanut tavoitteeksi yhteisöllisyyden kehittämisen.                                             

Vuoden aikana kokoonnuttiin seuraavasti:

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018. Syyskokous pidettiin 12.11. Kokouksessa valittiin seuraavaksi vuodeksi 2020 puheenjohtajaksi Arja Ojala ja hallitukseen: Jari Pirhonen, (Vesa Koskisen tilalle), Päivi Karjalainen, Riitta Ollila, Tapani Lahtiperä, Tuula Pihlajamaa, Anni Pälä, Antti Rantamäki ja Marja-Liisa Saari. Lisäksi vahvistettiin sääntöjen mukaisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

 • hallitus kokoontui 10 kertaa. Yhdessä ylimääräisessä kokouksessa suunniteltiin toiminnanjohtajan vakanssin auki laittamista ja vaatimuskriteereitä
 • johtoryhmä kokoontui 10 kertaa, kesä pidettiin kokouksista taukoa
 • henkilöstö- ja yksikkökokouksia pidettiin säännöllisesti
 • asukaskokouksia pidettiin kaksi

Kotipirtti ry kumppanuusjäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Vanhus – ja lähimmäispalvelun liitto ry:ssä, Vanhustyön keskusliitossa, Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitossa, Tesoma- seurassa ja ARVA-arvokas vanhuus ry:ssä. Kotipirtti ry haki Suomalaisen Työn Liiton jäsenyyttä ja Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä.  Jäsenyys ja merkki myönnettiin Kotipirtti ry:lle joulukuussa 2019. Merkit otetaan käyttöön1.1.2020.

Kotipirtti ry jäsentoiminta

Kotipirtti ry:n jäsenille lähetettiin vuoden aikana yksi Kotipirtin Yhressä nääs uutiset – lehti ja kevät- sekä syyskokouskutsu. Jäsenmaksu oli

10,00 €/henkilö.  Jäsenkampanja aloitettiin syyskuussa ja kotisivuille lisättiin alaotsake jäsenille. Yhdistyksessä oli 92 jäsentä.

2. TALOUS

Toimintavuonna palvelutalon talous perustui Tampereen kaupungin kanssa solmittuun asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankintasopimukseen, joka kattoi pääosin vuoden aikana kertyneet henkilöstökulut. Muut kulut ja hankinnat sekä kiinteistöhuollot ja korjaukset katettiin asukkailta perittävillä vuokrilla. Vuokra nousi 0,20€/m² ja vesimaksu 2€, sekä palvelusetelihinnat asumispalveluissa yhden euron. Muut maksut pysyivät ennallaan. Kotipirtin palvelutalon liikevaihto oli 3 121 387 06€

Rappusiivous Asunto Oy Tampereen Omapirttiin

Kotipirtti ry tuottaa Asunto Oy Tampereen Omapirtille porras- ja rappusiivouksen sopimuksen mukaan.

Osakehuoneistot Asunto Oy Tampereen Omapirtissä

Kotipirtti ry omistaa Omapirtistä 12 asuntoa. Asunnot vuokrataan vanhuksille ja vammaisille sosiaalipalvelulain mukaisesti. Asukkaille tehdään hoiva- ja palvelusopimus.  Palveluiden käyttö oikeuttaa kotitalousvähennyksen saamiseen.  Asukkaat voivat ostaa palvelutalosta lisäpalveluja tarpeensa mukaan. Sairaanhoitoa sekä ateriapalvelua asukkaat käyttivät vaihtelevasti.

Tilintarkastus

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut HT- tilintarkastaja Markku Laakso ja varatilintarkastajana HT- tilintarkastaja Pentti Haapanen. He jatkavat tehtävissään vuoden 2020.

Talon tiloja tarjottiin maksutta:

 • Tesoma seuran naisten joogailtoihin
 • Papparyhmä Ponnistus ja Ladyt kuntosalivuoroille sekä ympäristön asukkaille
 • Tuotemyyjät kuten vaate – ja puutarhamyyntipaikat sekä joulumyyjäiset
 • Internet-nurkka ja tulostin
 • Kiertäviä taidenäyttelyitä oli kolme
 • Naisten maanantai jumpparyhmä
 • Kotipirtti ry:n jäsenille sunnuntain kuntohuoneen käyttö maksuttomasti

Talouden luvut löytyvät tilinpäätöksestä.

3. HENKILÖSTÖ

Työn voimavaroja

Kotipirtin henkilöstö on moniammatillista. Henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan hakijan koulutus ja muu osaaminen. Kohtaaminen ja läsnäolo korostuvat hoitotyön osaamisen lisäksi päivittäisissä tehtävissämme.

Kotipirtissä viljellään kiireettömyyttä ja kulttuuria monipuolisesti. Työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää omassa työssään erityisosaamistaan. He järjestivät asukkaille ja asiakkaille mm. erilaisia kulttuurillisia, virikkeellisiä ja kuntouttavia tapahtumia suunnitelmallisesti.

Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä. Autonominen työvuorosuunnittelu mahdollisti ja joustavoitti perushoitotehtävien lisäksi koulutuksiin osallistumisen ja asukkaille suunnattujen tapahtumien järjestämisen.

Henkilöstökokouksissa henkilökuntaa kannustettiin käyttämään puheenvuoroja, koska siten voi vaikuttaa asioihin ja tulla kuulluksi. Kokouksien pöytäkirjat jaettiin yksiköittäin paperiversiona ja sähköpostiin, jotta ne tavoittaisivat koko henkilökunnan.

Sairaanhoitajien tehtäväkuva kerroksissa päivitettiin asukkaiden hoidon jatkuvuuden ja laadun parantamiseksi.

Työterveyspalvelut

Kotipirtti ry:n henkilökunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Yhteistyö on ollut hyvää. Työn kuormittavuusmittaus suoritettiin syyskuussa. Tulokset purettiin marraskuussa. Huomioitavaa oli, että tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsineet ovat saaneet apua ja niistä johtuvat sairauspoissaolojen määrät olivat selkeästi vähentyneet.

Työhyvinvointi

Kotipirtissä on käytössään henkilöstön palkitsemisjärjestelmä. Työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua TYKY- toimintaan hankkimalla mm. edullisesti kulttuuriseteleitä, käyttää maksutta talon kuntohuonetta sekä KIKY- aikaa liikuntaan. TYKY-vastaavat järjestivät henkilöstölle monipuolista kuntoa kohottavaa ja kulttuurillista toimintaa. Henkilöstöä koulutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti (liite 2).

Hallituksen ja henkilöstön yhteinen pikkujoulu siirrettiin pidettäväksi 8.2.2020. Se toteutetaan yhteisellä ruokailulla Grillsonissa ja teatteriesityksellä Tampereen Työväenteatterissa. Esityksen nimi on Poikabändi.

Tarkemmat tunnusluvut ovat henkilöstötilinpäätöksestä

4. PALVELUT

Kotipirtin toiminnan tavoitteena on kotona asumisen tukeminen ja ikääntyvien elämänlaadun parantaminen monipuolisen kulttuuritarjonnan ja kuntouttavan työotteen keinoin.  Jokaisella asukkaalla on omahoitaja. Omahoitajan tehtäväkuva päivitettiin elokuussa. Hän huolehtii asukkaan tarpeista, täyttää asukkaan elämänpuu kartan, johon kirjataan asukkaalle merkitykselliset asiat, jotka tuottavat mielihyvää hänen elämäänsä, ja pitää yhteyttä hänen omaisiinsa.

Kotipirtti tuotti tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja päiväkeskustoimintaa yksiköissään. Puitekilpailutuksessa ei tarjottu lyhytaikaishoitopaikkoja, vaan niistä päätettiin luopua. Vapautuneet asunnot vuokrattiin tehostetun palveluasumisen tarpeessa oleville henkilöille. Päivätoimintaa tuotettiin kotona asuville asiakkaille arkipäivisin. Palvelut tuotettiin Tampereen kaupungin hankintasopimuksella sekä palvelusetelillä. Lisäpalveluita tarjottiin omaishoidon 6-tunnin palvelusetelillä ryhmäkotiin ja päivätoimintaan. Päivätoiminnan asiakasmäärät ovat laskeneet entisestään. Tilanteeseen on yritetty löytää ratkaisua yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Asumispalveluiden piiriin voitaisiin ottaa itse maksavia asiakkaita ja Sastamalan kunnasta asiakkaita palvelusetelillä; kysyntää ei ollut.

Asukkaille tehtiin hoito- ja palvelusuunnitelma, heidän hoitonsa vaativuutta ja toimintakykyä mitattiin RAI- mittarilla ja ravitsemuksen tilaa MNA- mittarilla. Tampereen kaupungin ja Kotipirtin välillä RAI- mittaria ei käytetä asukasmaksujen perusteena, vaan ainoastaan hoidon työvälineenä. 

Asumispalveluiden täyttöasteet

Asumispalveluita tuotettiin Tampereen kaupungin ostopalvelulla ja palvelusetelillä kaikkiaan 80 eri henkilölle. Asukkaiden keski-ikä koko talossa oli 82,6 v.

Asumispalveluiden toteuma 31.12.

Palveluasuminen pase 2932 vrk
Palveluasuminen op 3392vrk
Tehostettu pase 3002 vrk
Tehostettu op 101838 vrk
Lyhytaikaishoito 28.2. asti 222 vrk

pase=palveluseteli, op=ostopalvelu

Ateriapalvelut

Kotipirtin ateriapalvelut tuotti Fazer Food Amica Oy, jolle keittiötilat on vuokrattu. Se valmisti aterioita Kotipirtin asukkaille ja ulkopuolelta taloon tuleville asiakkaille, sekä harjoitti tiloissa kahvilatoimintaa. Asukkaat saivat ikäihmisten makutottumuksia vastaavia ja ravintosisällöltään suositusten mukaisia aterioita. Yö-paastoaika ei ylittynyt, sillä asukkailla oli mahdollisuus saada halutessaan yö-välipalaa. Ruokalista oli kiertävä kuuden viikon välein vaihtuva lista. Ruokalistassa ja kattauksessa huomioitiin perinteiset juhlapyhät. Palveluvalikoimiin kuului kotiateriapalvelu.  Päiväkeskustiloja vuokrattiin kokous-ja juhlakäyttöön. Palvelun tuottajan ja tilaajan välisiä kokouksia pidettiin säännöllisesti. Tavoitteena oli kehittää ja parantaa yhteistyötä ja palvelunlaatua.

Hyvinvointipalvelut

Parturi-kampaaja-, jalkahoitaja- ja fysioterapiapalvelut toimivat yksityisyrittäjäpohjalta. He palvelevat sekä Kotipirtin asukkaita, että ympäristössä asuvia henkilöitä.

Palveluiden markkinointi

Markkinointia ja tiedotusta varten ala-aulassa on sähköinen infonäyttötaulu.

Kotipirtin kotisivut päivitettiin ja Yhteisökylälle tehtiin omat kotisivut. Iso mainos julkaistiin Kuntien Tierra julkaisussa. Kopioimalla selaimeesi sinisen linkin, yhdistyt julkaisuun KUNTIEN TIERA OY.

Markkinoinnin tavoitteena on saada Kotipirtille tunnettavuutta, uusia asiakassuhteita, vapaaehtoistoimijoita ja yhdistykseen jäseniä.

Tapahtumista tiedotettiin Aamulehden, Minne mennä -palstalla, Radio Musassa, Vuokratalo- säätiön talotalkkarin kautta ja hankkeiden kautta. Etsivä Vanhustyön –hanke ja Elämänote-hanke markkinoivat Kotipirtin toimintaa. Puskaradio toimii edelleen parhaimpana informaatiokanavana.

5. KEHITTÄMINEN

Kotipirtillä on yhteisöllisiä tavoitteita henkilöstön ja asukkaiden sekä omaisten osallisuuden lisäämiseksi. Vaatimusten kasvaessa osallisuus mahdollistaa asukkaan ja yhteisön hyvän elämän.

5.1.Kehittäminen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Etsivä vanhustyön-hanke2017-2019

STEA -rahoitteinen Etsivä vanhustyö-hanke jatkui. Hankkeessa etsittiin ja löydettiin ikääntyneitä monipuoliseen toimintaan mukaan. Vuoden aikana syntyi uusia ideoita ja perustettiin uusia kohtaamispaikkoja alueen kerrostalojen kerhohuoneisiin. Iloa Arkeen pysäkki toimi sunnuntaisin Tesoman Hyvinvointikeskuksessa. Hankkeelle haettiin toukokuussa AK-avustusta kolmeksi vuodeksi. Hanke sai kielteisen rahoituspäätöksen 5.12.2019. Hanke päättyi 31.12.2019. 

Elämänote-hanke 2018-2022

STEA -rahoitteinen Käräjätörmän Yhteisökylä-hanke jatkui.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisöllinen ja monisukupovinen Kotipirtin kortteli ja kylätalo, jotka ovat osa myöhemmin valmistuvaa yhteisökylää. Korttelissa asuu eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia henkilöitä yhdessä muistisairaiden kanssa. Kehittämistyötä tehdään muun muassa suunnittelijoiden, tulevien asukkaiden, Kotipirtin työntekijöiden, asukkaiden, omaisten, vapaaehtoisten, naapureiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskehittelyn tuloksena syntyy uniikki asumisen malli. Hanke järjesti yhteisiä työpajoja, joiden tulokset ovat luettavissa hankkeen kotisivuilta.

Molemmista hankkeista tulee oma toimintakertomus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sähköiseen asiointipalveluun

Jakajat-hanke 2019-2021 

Jakajat hanke alkoi 3.9.2019. Kotipirtin lisäksi hankkeen muita kumppaneita ovat Ekokumppanit Oy ja TOAS. Jakamistalous on yksi kiertotalouden osa. Monet muistavat vielä ajat, jolloin vähäisten tavaroiden sekä oman ajan ”jakaminen muille” oli normaalia toimintaa. Internetin ja digitalisaation myötä jakamistalous on lähtenyt nyt uuteen nousuun. Tärkeimpiä kehittäjiä ovat yksityiset ihmiset, jotka ovat huomanneet, ettei tavaroiden omistaminen ole olennaista, vaan se, että hyödyke on käytössä silloin, kun sitä tarvitsee. Nopeinta jakamistalouden kehitys on ollut autojen sekä polkupyörien yhteiskäytössä.

Yhteisökylässä on tarkoitus hyödyntää monipuolisesti erilaisia jakamistalouden ratkaisuja, jotka liittyvät yhteisten palveluiden, kuten kylätalon ja sen palveluiden, sähköautojen ja -pyörien, kaupunkiviljelytilan sekä erilaisten asumisen laitteiden tai harrastusvälineiden yhteiskäyttöön. Työpaketin tuloksia hyödynnetään alueen asunto- ja tilasuunnittelussa sekä haetaan uusia ratkaisuja asuinkortteleiden suunnitteluun jakamistalouden näkökulmasta. Hankkeen aikana toteutetaan Kotipirtinkortteli ja aloitetaan VTS:n korttelin toteutus. Muiden kortteleiden suunnittelu etenee hankkeen jälkeen.

Alueellinen yhteistyö

Tesoman seuran jäsenet käyvät viikoittain ulkoiluttamassa asukkaitamme.

Alueen perhepäivähoitajat hoitolapsineen alkoivat vierailla asukkaidemme ilona kuukausittain. Lasten kanssa leikitään ja heitä saa pitää sylissä.

Lamminpään puutarha lahjoitti joulukukka-asetelmiin kukat. Vapaaehtoistoimijamme kokosivat joulumyyjäisissä myytävät kukka-asetelmat.

K-Market Westerin kanssa jatkui yhteistyö. Kauppias lahjoitti tuotteita hankkeen kohtaamispaikkoihin.

Tampereen kaupungin joukkorahoituskampanja

Kotipirtti ry tavoitteli joukkorahoituskampanjan avulla helppokäyttöistä jättinäyttötablettia. Tavoite saavutettiin ja Yetitablet saatiin Kotipirttiin elokuussa. Yetitablet kannustaa sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Se mahdollistaa ikääntyvien tutustumisen digimaailmaan. Yetitablet sijoitettiin ensin Kotipirtin päiväkeskustilaan, josta sitä on helppo siirtää eri yksiköihin ja asukkaiden koteihin. Sitä pääsee käyttämään lisäksi naapurustossa asuva väki. Tulevaisuudessa Yetitablet sijoittuu kylätaloon sen valmistuttua, jossa se tavoittaa vielä laajemman käyttäjäkunnan. Tavoitteeseen pääsyä juhlistettiin isolla joukolla 22.8.2019 kauniissa ulkoilmassa Kotipirtin etupihalla. 

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimijat kokoontuivat Kotipirtin päiväkeskustiloissa säännöllisesti. Yhteinen retki suunnaattiin Vähäsiltaa 28.8.2019. Retkellä pelattiin kesäpelejä, nautittiin hyvästä ruuasta ja seurasta, sekä saunottiin. Retkestä tehtiin juttu Etsivän Vanhustyön-hankeen Facebook-sivuille. Vapaaehtoisille tarjottiin Kotipirtillä joulukahvit 11.12. kiitoksena aktiivisesta yhteistoiminnasta. Vapaaehtoiset tuottivat vapaaehtoistyöntunteja huikeat 1334,5h. Kasvua edelliseltä vuodelta oli 351,5h. Kotipirtissä toimi 29 eri vapaaehtoista.

Vapaaehtoiset toimivat ulkoilukavereina asukkaille, lukivat, seurustelivat, askarruttivat, osallistuvat myyjäistalkoisiin, toimivat saattajina ja ystävinä sekä osallistuivat moninaiseen yhteiseen toimintaamme.

Aktiivisen Papparyhmän miehet toimivat vapaaehtoisina tarjoten apua erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseksi. Papat opastivat kuntohuoneella tiistaisin Kotipirtin asukkaiden lisäksi myös uusia tulijoita laitteiden käytössä.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Kotipirtin palvelutalo on toiminut usean oppilaitoksen ammattitutkintojen työharjoittelu- ja näyttöpaikkana, työhön tutustujien harjoittelupaikkana, osatyökykyisten tukityöllistäjänä ja yläasteikäisten TET- paikkana. Paikkoja kysytään enemmän, kuin mitä niitä pystytään tarjoamaan. Jakson päätyttyä jokaiselta kerätään palaute. 

Ammattiin opiskelevat                                  Palkkatuki ja työelämä harjoittelijat

lähihoitajaopiskelijat+oppisopimus 13+1
hoiva-avustajat oppisopimus 1
Ylläpitosiivous+ oppisopimus 2+1
sairaanhoitaja + geronomi 1
kiinteistö 1
korotettu palkkatuki 1
kuntouttava työtoiminta 2
TET-harjoittelijat 2
kesänuoret 15- 18 v. 6

6. ARVIOINTI

Tampereen kaupungin valvonta

Ympäristöterveys suoritti tehostettuun palveluasumisen tarkastuskäynnin 16.9.2019 ja valvontakoordinaattori ohjaus- sekä valvontakäynnin 30.9.2019

Ohjaus- ja valvontakäynnillä kiinnitettiin huomiota erityisesti omavalvonta suunnitelmaan, lääkehoitoon ja tietosuoja asioihin, joihin saimme käytännön ohjeita.

Tampereen kaupunki suoritti tehostetun palveluasumisen asukkaille hoitoon liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2019. Tulokset ovat luettavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/t/OaKTwkxPh/Tehosten_palveluasumisen_raportti2019.pdf

Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta on tullut positiivista palautetta Kotipirtissä tarjottavasta monipuolisesta ohjelmatarjonnasta.

Poikkeamat

Henkilökunnan tekemiä poikkeama- tai läheltä piti- ilmoituksia tuli pääasiassa lääkepoikkeamista, kaatumisista tai väkivaltatilanteista. Lääkepoikkeamat nousivat vuosilomien aikana, mutta vähentyivät selvästi vuosiloma-ajan loputtua. Väkivaltatilanteet ovat vähentyneet merkittävästi. Henkilöstö on oppisopimuskoulutettu uhkaavien ja vaarallisten tilanteiden hallintaan.

Poikkeamien pohjalta arvioidaan ja kehitetään toimintoja, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin. Kirjallinen palaute tulee pääasiassa sähköpostitse, palautelomakkeessa ja kiitoskorteissa. Suullinen palaute saadaan suoraan omaisilta, asukkailta, vierailijoilta ja tiloihin tutustujilta. Kaikki palautteet on tallennettu kansioon ja arkistoitu. 

Päivitetyt asiakirjat

 • Pelastussuunnitelma 12.6.2019
 • Omavalvonta suunnitelma päivitettiin henkilökunnan kanssa yhdessä 15.9.2019. Se on luettavissa Kotipirtin verkkosivuilta kotipirttiry.fi sekä kansiot ovat luettavissa A ja C rappujen auloissa esitetelineissä
 • Lääkepoikkeamista lähetettiin koosteet Tampereen kaupungille 28.2.2019 ja 30.8.2019 sovitun mukaisesti
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma 10.9.2019
 • Lääkehoitosuunnitelma päivitettiin 14.11.2019

Liite 1

Kiinteistöhuolto

Kiinteistönhuollosta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä sosiaalitalonmiehen ja Lännen kiinteistöhuollon kanssa.

Kiinteistön korjaustyöt

Kiinteistön kunnossapito vaatii jatkuvaa tarkkailua ja suunnitelmallisuutta tehdä korjaus- ja muutostöitä.

 • Ulko-ovien ja asuntojen ovien lukitukset uusittiin turvallisuusnäkökulma huomioiden ja mahdollistaen asukkaiden itsenäinen liikkuminen ulos ja sisälle
 • Kiinteistön ikkunoiden ja parvekeovien karmien suoristaminen ja tiivistäminen
 • Palvelutalon saunaosaston silikonisaumaukset tarkastettiin ja huollettiin
 • Palvelutalon kerroksissa sijaitseviin asuntoihin A 10,24 ja 36 tehtiin sisäremontit

Remontit As Oy Tampereen Omapirtin osakehuoneet

 • Omapirtin asunnot A 1 ja 13 tehtiin sisäremontit

Korjaus ja huolto

 • Hoitovuoteet, potilasnostimet, suihkutuolit ja vaa’at huollettiin sovitusti helmikuussa. Huollosta ja vuoteiden korjauksesta vastasi Haltija Group Oy.
 • Keittiön kylmälaitteiden huollosta vastasi TH-line.
 • IT- laitteiden huollosta, korjauksesta, ohjelmapäivityksestä ja uusinnoista vastasi ttl-systems
 • Kodinhoitohuoneiden laitteisiin sovittiin vuosihuollot

Laitehankinnat

 • Palvelutalon kerrosten kodinhoitohuoneen pesukoneen hankinta
 • Pergolaan uudet polyrottinkikalusteet

Liite 2

HEKO-KOULUTUKSET 2019

Kaikille yhteinen koulutus

 • Luotain koulutus
 • Kotipirtti ja ihmiset muutoksessa, 3h x 29 hklö
 • Kotipirtin visio/uusien tavoitteiden kirkastaminen, 3h x 29 hklö
 • Itsetuntemus ja työilmapiirin vaaliminen, 3h x 29 hklö
 • Organisaatiorakenne. Oma rooli osana kokonaisuutta, 3 x 29 hklö
 • Omavalvontasuunnitelma ja laadukas työ, 3h x 29 hklö
 • Työhyvinvointia ja stressinhallintakeinoja hoitotyön arkeen, 3h x 29 hklö
 • Saattohoito-osaaminen, 6 h x 29 hklö
 • Kotihoito osaaminen, 6h x 29 hklö
 • Tapa kohdata asukkaita/vuorovaikutus, 1h x 29hklö
 • PKV-lääkehoidon osaaminen, 13,5h x 32hklö
 • Turvallisuuskierrokset Kotipirtissä ,1,5h x 40 hklö
 • Tepatampere testit vuosittain, koko talossa oleva hoitohenkilöstö
 • EA1-hätäensiapukoulutuksen päivitys, 3h x 29 hklö

Yksittäiset vastuualueita tukevat koulutukset

 • Kontinenssikoulutu, 29 h/10 hklö
 • Hygieniapäivä, 7h + 2,5h 1hklö
 • Jalkojen hoidon ammattitutkinto ½ vuotta opintovapaa
 • Pegasos/hoitokertomus, 3h x 8hklö
 • PSOP-koulutus, 4h x 2hklö
 • Hilmo-koulutus, 4h x2hklö
 • e-resepti, kantapalvelu kaikille uusille työntekijöille
 • Pakki-koulutus, 6hx 3hklö
 • Pyörä-luotsikoulutus, 2hx1hklö
 • LOVE, 16hx3hklö
 • Kulttuurituntija 3h x 1hklö
 • Yetitabletti koulutus, 20h x7hklö
 • RAI-koulutus 21hx5hklö
 • Kinestetiikka, 32hx4hklö

Hallitus/johto/hankkeet/esimiehet/päivätoiminta

 • Sosiaalialan asiantuntijapäivät, 8h x 2 hklö
 • Ikäihmisten kotona asumiseen liittyvä ennakointi, 14h x 4 hklö
 • Päiväkeskustoiminnan kehittämistyöryhmä, Tampereen kaupunki 3h x 2 hklö
 • Etsivän vanhustyön verkosto-osaamisen kehittämis- ja työpajat, 4h x 3 hklö
 • Sote-Kiihdyttämö, palvelumuotoilu, markkinointi ja brändäys, 8h x3 hklö
 • Millaista on hyvä asuminen yhteisökylässä, 4h x 5hklö

Tampereen kaupungille on pyynnöstä lähetetty koulutuskooste

Ota meihin yhteyttä

Lähetä meille palautetta tai ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai lähettää työhakemuksesi. Tavoitat meidät myös sähköpostilla kotipirtti@kotipirttiry.fi

Yhteystiedot

  kotipirtti


  Kotipirtti ry
  Käräjätörmä 12
  33310 Tampere
  p. (03) 3153 31
  kotipirtti@kotipirttiry.fi

  Yhteystiedot
  kotipirtti


  Kotipirtti ry
  Käräjätörmä 12
  33310 Tampere
  p. (03) 3153 31
  kotipirtti@kotipirttiry.fi

  Yhteystiedot