Kotipirtti ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja, Tampereen kaupungin apulaispormestari Pekka Salmi katsoo tulevaisuuteen ja kertoo, millaisia muutoksia on tulossa.

Uusin voimin kohti vuotta 2022

Vuosi on vaihtunut lumen ja pakkasen merkeissä. Toivottavasti jokainen on pystynyt viettämään rauhaisan joulun ja uuden vuoden koronaepidemiasta huolimatta. Uusi vuosi tuo tullessaan monenlaisia asioista ja haasteita yhdistyksellemme. Tässä kirjeessä niistä tärkeimpiä.

Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui marraskuun vuosikokouksen päätöksillä. Yhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Arja Ojala jäi pois yhdistyksen johtotehtävistä, ja hänen tilalleen vuosikokous valitsi allekirjoittaneen. Arjan yhdistyksen eteen tekemä työ on ollut korvaamatonta, ja voimme kiittää häntä vuosikausien omistautumisesta Kotipirtin ja vanhustenhuollon asioille. Suuri kiitos Arja!

Uudenlaista asiantuntemusta

Arjan taakseen jättämät saappaat ovat isot. Uutena puheenjohtajan en edes yritä olla uusi Arja, koska se on mahdotonta. Olen tarttunut tähän uuteen haasteeseen, koska näen, että juuri tässä tilanteessa minulla on paljon annettavaa yhdistykselle ja Kotipirtille. Kokemukseni vanhustenhuollosta on ohut, mutta sen sijaan vahvuuteni kiinteistönhuollosta ja -kehittämisestä, maankäytön suunnittelusta ja asuntopolitiikasta ovat juuri niitä osa-alueita, joita nyt tarvitaan, kun yhdistys on tekemässä isoimpia päätöksiä sitten perustamisensa jälkeen. Käräjätörmän yhteisökylähanke ja Kotipirtin toiminnan laajentaminen ovat yhdistyksen tulevaisuuden kannalta suuri mahdollisuus, joka täytyy osata hyödyntää. Tavoitteenani on, että hankkeen myötä yhdistyksen toiminta kasvaa ja olemme nykyistä vahvempi toimija vanhustenhuollon kentällä.

Uskon myös, että kokemukseni ja verkostoni Tampereen kunnallispolitiikassa sekä laajasti yhteiskunnassa antavat tukea puheenjohtajan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Yhteisökylän eteneminen ja aluevaalien vaikutus

Käräjätörmän yhteisökylähanke on pikkuhiljaa etenemässä. Saamieni tietojen mukaan hankkeen mahdollistama asemakaavaehdotus olisi etenemässä yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn maaliskuussa. Sitä ennen pitää saada toteutussopimus solmittua kaupungin, Kotipirtin ja Vuokratalosäätiön kesken. Mikäli kaava saadaan kaupunginvaltuustoon kesään mennessä, voisi hanke edetä tarkempaan suunnitteluvaiheeseen syksyllä ja toteutukseen vuonna 2023. Hankkeen hidas eteneminen on ollut turhauttavaa, mutta toivottavasti saamme asiat vihdoin eteenpäin.

Toinen yhdistyksen kannalta hyvin merkittävä toimintaympäristön muutos liittyy uusien hyvinvointialueiden perustamiseen ja aluevaaleihin. Kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alussa. Näin ollen myös Kotipirtin keskeinen sopimuskumppani muuttuu. Yhdistyksen kannalta onkin todella tärkeää, että uudet aluevaltuutetut tukevat kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia ja haluavat panostaa vanhustenpalveluihin. Kannustan kaikkia yhdistyksen jäseniä aktiivisuuteen vaalien suhteen ja tukemaan sellaisia ehdokkaita, jotka haluavat edistää yhdistykselle tärkeitä asioita. Vaalien ennakkoäänestys on 12.–18.1. ja vaalipäivä su 23. tammikuuta.

Terveisin,
Pekka Salmi
Puheenjohtaja
puh. 050 565 8898
pekka.salmi@tampere.fi

Arja Ojala ja Pekka Salmi
kotipirtti


Kotipirtti ry
Käräjätörmä 12
33310 Tampere
p. (03) 3153 31
kotipirtti@kotipirttiry.fi

Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskun osoite: 003716363949

Verkkolaskuoperaattori: Maventa

Operaattorin välittäjätunnus: 003721291126

Y-tunnus: 1636394-9

kotipirtti


Kotipirtti ry
Käräjätörmä 12
33310 Tampere
p. (03) 3153 31
kotipirtti@kotipirttiry.fi