Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu lyhytkestoisiin ikäihmisten kuntoutustarpeisiin ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Kaksi asuntoa on varattu kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin ja kaksi omaishoitajien vapaiden järjestämiseen. Lyhytaikaisjaksoille laaditaan tavoitteet ja kuntoutussuunnitelma.

Lyhytaikaisjaksolla asiakasta tuetaan omien voimavarojen käyttämiseen kannustaen häntä omatoimisuuteen. Omahoitaja huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista ja kuntoutuksesta yhdessä ryhmäkodin muun henkilökunnan kanssa. Lyhytaikaisjaksolla arvioidaan asiakkaan kotona selviytymistä ja yksin asumisen edellytyksiä.

Lyhytaikaishuoneissa on oma wc- ja kylpyhuone, turvapuhelin, hoitovuode, televisio ja radio. Palvelutalon ja ryhmäkodin yhteistilat sekä sauna ovat asiakkaiden päivittäisessä käytössä.